تست رنگ

 

تجهیزات تست و بازرسی رنگ و پوشش

کلیه تجهیزات بازرسی و اندازه گیری جهت تست و بازرسی کیفیت رنگ و پوشش شامل دستگاه های ضخامت سنج رنگ و پوشش، دستگاه تست چسبندگی رنگ از قبیل خراش انداز و Pull Off Tester ، زبری سنج و صافی سنج، Holiday Detector و ...

ضخامت سنج های رنگ و پوشش، ضخامت سنج آبکاری، ضخامت سنج گالوانیزه، Coating Thickness Gauge

دستگاه های ضخامت سنج رنگ و پوشش بر روی زیر پایه های آهنی و غیر آهنی به صورت دستگاه های ضخامت سنج رنگ پراب سرخود و پراب جدا، با امکان ذخیره اطلاعات، نمایش آماری ، انتقال اطلاعات به کامپیوتر و ...

مشاهده لیست تجهیزات

ضخامت سنج های رنگ و پوشش، ضخامت سنج آبکاری، ضخامت سنج گالوانیزه، Coating Thickness Gauge

دستگاه تست چسبندگی رنگ، خراش انداز، کراس کاتر ، Cross Cuter

دستگاه های تست چسبندگی رنگ در مدلهای مختلف. دستگاه خراش انداز یا کارس کات (Cross Cut ) ، دستگاه Pull Off و دستگاه تست چسبندگی از نوع Push Off با امکان ...

مشاهده لیست تجهیزات

دستگاه تست چسبندگی رنگ، خراش انداز، کراس کاتر ، Cross Cuter

/ 0 نظر / 32 بازدید