پارامترهای محیطی

 

تجهیزات اندازه گیری پارامترهای محیطی

اندازه گیری و کنترل پارامترهای محیطی از اصلی ترین مسائل در کنترل فرایند میباشد. عواملی همچون دما، فشار، رطوبت، شدت نور، لرزش و ... عواملی هستند که بسته به سیستم باید اندازه گیری و مونیتور شوند.

ترمومتر های تماسی ، ترمو متر های غیر تماسی ، ترمومتر لیزری، دماسنج تماسی، دماسنج های لیزری

انواع دماسنج های تماسی و دماسنج های غیر تماسی یا لیزری ساخت کمپانی های مختلف از قبیل Fluke, Testo, Tes, Lutron, AZ . ترمومتر های تک کاره و ترمومتر های دو کاره با امکان اتصال انواع ترموکوپلها، امکان ذخیره اطلاعات ، امکان اتصال به کامپیوتر، با رنجهای مختلف اندازه گیری دما

مشاهده لیست تجهیزات

ترمومتر های تماسی ، ترمو متر های غیر تماسی ، ترمومتر لیزری، دماسنج تماسی، دماسنج های لیزری

فشار سنج ها جهت اندازه گیری فشار، مانومتر، پرشر متر, Pressure Meter

انواع فشار سنج های مطلق یا Absolute Pressure Meter و فشار سنجهای تفاضلی یا Differential Prssure Meter ساخت کمپانیهای مختلف از قبیل Testo & AZ با قابلیت ذخیره اطلاعات و انتقال به کامپیوتر

مشاهده لیست تجهیزات

فشار سنج ها جهت اندازه گیری فشار، مانومتر، پرشر متر, Pressure Meter

رطوبت سنج ، Humidity Meter، Moisture Meter

دستگاه های رطوبت سنج از کمپانی های سازنده مختلف با امکان اندازه گیری دما ، قابلیت ذخیره اطلاعات و انتقال به کامپیوتر

مشاهده لیست تجهیزات

رطوبت سنج ، Humidity Meter، Moisture Meter

صدا سنج ها ، Sound Level Meter

انواع دستگاه های صدا سنج یا Sound Level Meter با رنج های کاری مختلف،امکان نمایش حداقل و حداکثر اندازه،قابلیت ذخیره اطلاعات و انتقال به کامپیوتر از کمپانیهای سازنده مختلف

مشاهده لیست تجهیزات

صدا سنج ها ، Sound Level Meter

باد سنج ها ، Anemometer

انواع باد سنج ها جهت اندازه گیری سرعت باد و حجم هوا، مناسب برای تست کولرها و فن های صنعتی، با امکان اندازه گیری دمای باد.

مشاهده لیست تجهیزات

باد سنج ها ، Anemometer

نور سنج ها، نور سنجها ، Lux meter

انواع دستگاه های لوکس متر یا نور سنج جهت اندازه گیری شدت نور یا Light Intensity ، ساخت کمپانیهای مختلف

مشاهده لیست تجهیزات

نور سنج ها، نور سنجها ، Lux meter

لرزش سنج ، اندازه گیری لرزش، Vibration Meter

دستگاه های لرزش سنج ساخت کمپانی های مختلف از جمله کمپانی Fluke

مشاهده لیست تجهیزات

لرزش سنج ، اندازه گیری لرزش، Vibration Meter

/ 0 نظر / 12 بازدید